Disclaimer

De gegevens op de website dienen om informatie te verschaffen over Hotel Boomgaard en alle aangeboden faciliteiten.

Hierin streven wij accurate informatieverschaffing na, hetgeen niet belet dat informatie onvolledig, onnauwkeurig of niet meer actueel kan zijn.

Hotel Boomgaard behoudt zich daarom het recht voor om de informatie te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Hotel Boomgaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door zich te baseren op informatie die op deze site te vinden is.

Hotel Boomgaard is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die u via deze site kunt bereiken.

Hotel Boomgaard bezit alleszins het exclusieve copyright van deze website, het design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel Boomgaard.

De website van Hotel Boomgaard is gemaakt met de steun van Provincie Limburg.